Şirket Profili

Ersoy Danışmanlık, 1995 yılında Ankara’da kurulmuştur. Önceleri, 1970 yılından beri faaliyet gösteren Ersoy Hukuk Bürosu bünyesinde yürütülen sınai mülkiyet hakları danışmanlık hizmetleri, 1995 yılından bu yana Ersoy Danışmanlık tarafından yürütülmektedir.

Ersoy Danışmanlık, sınai mülkiyet ile ilgili her alanda, özellikle markaların ulusal ve uluslararası tescili, marka araştırması, yenilenmesi, devri, lisansı, marka portföyü yönetimi, buluşların ulusal ve uluslararası tescili (patent alınması), patent araştırması, yıllık ücretlerin yatırılması, PCT, EPC ve Madrid Protokolü Sistemleri kapsamındaki işlemlerin yapılması, endüstriyel tasarımların korunması, faydalı model belgesi alınması ve sınai mülkiyet haklarının ihlali durumlarında mahkemeler nezdinde davaların yürütülmesi konularında hizmet vermektedir.

Türk Patent Enstitüsü nezdinde sicile kayıtlı, ileri seviyede İngilizce bilen, aynı zamanda hukukçu olan patent ve marka vekilleri sayesinde şirket, verdiği hizmetlerin uluslararası, hukuki ve yargısal boyutlarını da ele alma avantajına sahiptir.

Müvekkil portföyü, yerli gerçek ve tüzel kişilerin yanı sıra özellikle ABD, Almanya, Fransa, İtalya, İsviçre, Rusya, Kore, Çin, İngiltere, İsrail, Avusturya ve Japonya uyruklu şirketleri de kapsamaktadır.

Şirket merkezinin Ankara’da olması, dosyaların, yine Ankara’da bulunan ve sınai mülkiyet haklarının korunması ve tescili hususunda tek yetkili idari organ olan Türk Patent Enstitüsü nezdinde doğrudan ve zaman kaybetmeksizin takip edilmesi avantajını sağlamaktadır.

Ersoy Danışmanlık, bünyesindeki yeminli tercümanı vasıtasıyla İngilizce dilinde yeminli ve onaylı tercüme hizmeti de sunmakta ve bu hizmet noter onayının ve/veya apostil şerhinin alınması hizmetleri ile de desteklenmektedir.